Rejestracja karty SIM. Dziś (poniedziałek, 25.07.) wchodzą w życie przepisy, na podstawie których kupujący karty telefoniczne prepaid przed ich uruchomieniem będą musieli je zarejestrować. To oznacza konieczność podania danych osobowych. Klienci muszą być przygotowani na to, że że dostawaca usługi (sieć telefonii komórkowej) zweryfikuje ich tożsamość.

busy holandia polska

REJESTRACJA KARTY SIM

Kupujący będą musili podać imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej – numer paszportu lub karty pobytu. Gdy karty będzie kupowała firma będzie musiała podać swoją nazwę i jeden z numerów – REGON, NIP, KRS, albo numer ewidencji działalności gospodarczej.

rejestracja karty sim

Dostawca nie ma prawa rozpocząć świadczenia usług zanim nie potwierdzi tożsamości osób, lub zgodności danych firmy w odpowiednim rejestrze.

 

 

Do 1 lutego 2017 r. zgodnie z tzw. ustawą antyterrorystyczną jest czas, aby zarejestrować dane osobowe użytkowników wcześniej zakupionych kart przedpłaconych. Po tym dniu zostaną wyłączone karty, których użytkownicy nie podadzą swoich danych. Według operatorów rejestracja może dotyczyć ponad 20 mln kart.
Busy do Holandii. Codzienne przejazdy bez limitu Bagażu

Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca, a prezydent podpisał 22 czerwca. Ogłoszono ją 24 czerwca. Ustawa weszła w życie 2 lipca, ale przepisy dotyczące kart prepaid – po 30 dniach od ogłoszenia.
źródło: se.pl

(Visited 198 times, 28 visits today)