Przedstawiciel Reduty Dobrego Imienia w Holandii informuje, że tylko w ostatnim roku zanotowano ponad 100 przypadków odebrania Polkom dzieci – w tym przynajmniej, kiedy nastąpiło to zaraz po porodzie. Niektóre z kobiet, którym odebrano potomstwo, popełniły samobójstwo.

Polskim rodzinom pokrzywdzonym przez holenderskie instytucje pomaga fundacja Euro Polonia – działająca niestety bez wsparcia ambasady. Na stronie tej placówki znajduje się jednak ostrzeżenie mówiące o nastawieniu Holendrów do rodzin:

Busy do Holandii, Belgii oraz Holandii

Wiele zachowań w relacjach między rodzicami a dziećmi, prawnie i kulturowo dopuszczalnych w Polsce, w innych państwach traktowanych jest jako naruszenie praw dziecka skutkujące surowymi konsekwencjami. Do tej kategorii zalicza się np. krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia przemocy fizycznej.

Przypadki niewłaściwych postaw w rodzinach mogą być zgłaszane tak przez szpitale, szkoły jak i sąsiadów właściwym służbom socjalnym, które działając dla dobra dziecka, mogą ingerować w życie rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Holandii.

źródło: niezalezna.pl

(Visited 218 times, 4 visits today)