Kurierzy DHL przestali dostarczać zamówiony towar na kilka z ulic Berlina. Chociaż firma nie chciała sprecyzować o jakie ulice dokładnie chodzi, to niemieckie media spekulują.

Według mediów, ulicami, do których DHL nie dostarcza już paczek są trzy, które imigranci zamieszkują najliczniej w całym mieście. Nazwy tych ulic to Prinzenalle, Soldiner Strasse i Osloer Strasse. Kurierzy przestali dostarczać zamówienia w te rejony, ze względu na straty materialne i strach o własne życie.

Kierowcy niejednokrotnie już mieli być osaczani przez zamieszkujących te ulice imigrantów. Po wyjściu z samochodu, by przekazać paczkę, kurierów miała otaczać grupa agresywnych osób, która żądała wydania wiezionego towaru. Gdy ci odmawiali, grożono im nożem. Niejednokrotnie zdarzało się też, że dostawy zamawiano na fałszywe adresy.

W związku z zagrożeniem życia pracowników DHL i stratami materialnymi, firma zdecydowała się na zaprzestanie świadczenia swoich usług na trzech ulicach. Niezadowoleni z tego mogą być mieszkańcy tych rejonów, którzy zmuszeni zostali teraz do podróżowania nawet po kilkanaście kilometrów do punktu, gdzie odebrać mogą zamówioną przesyłkę.

źródło: pikio.pl

(Visited 86 times, 37 visits today)