Jest sukces! Sejm przyjął uchwałę przeciwko napływowi islamistów.

„W uchwale tej Sejm negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz jej poparcie na forum Rady UE przez ówczesny rząd. Jak napisali posłowie w dokumencie, Izba wzywa rząd do szczególnie dokładnego stosowania kryteriów polityki uchodźczej, która szczególną ochroną powinna obejmować samotne kobiety, dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne”.

To jest to. Sejm w końcu jasno i otwarcie sprzeciwił się dyktatowi Unii Europejskiej. Polityka merkelowska jest potwornym złem dla całej Europy. Czas na obronę własnych granic, własnej gospodarki, własnego narodu.

„W uchwale Sejm wyraża też sprzeciw wobec jakichkolwiek prób ustanawiania unijnych stałych mechanizmów alokacji uchodźców i imigrantów”.

Super! Tylko przyklasnąć. Urzędasy unijni nie będą zmuszać nas do zniszczenia kultury, wiary i bezpieczeństwa. Dość mamy niewolnictwa międzynarodowej finansjery, aby respektować destrukcje płynącą z kołchozu unijnego.

„Dokument podkreśla również, że instrumenty polityki uchodźczej i imigracyjnej powinny pozostać w rękach państwa polskiego”.

To jest sedno sprawy. Dlaczego kołchoz unijny nakazuje nam działania przeciwko własnemu narodowi? Przyjęcie uchodźców w takiej formie, jak proponuje Unia, to śmierć wartościom i dobrym obyczajom. Na szczęście uchodźcy wybierają bogate Niemcy. Jednak, gdyby Merkel zamknęła im granice, to zostaliby zmuszeni pozostać w Polsce. To wiąże się z całym wachlarzem islamskiego bandytyzmu, gwałtów, kradzieży, pobić. Nie chcemy tego!

„W uchwale Sejm popiera też niesienie i finansowanie pomocy humanitarnej w miejscach objętych konfliktem zbrojnym i w krajach z nimi sąsiadujących”.

Powyższy punkt jest rozwiązaniem problemu islamizacji Europy. Dlaczego Unia Europejska daje 6 mld euro Turkom na zatrzymanie uchodźców? Pieniądze powinny iść na zagospodarowanie terenów wolnych od wojny. Teraz pozostaje nam nadzieja, że rząd Beaty Szydło dotrzyma zobowiązania i nie wpuści islamskich przestępców. Poparcie społeczeństwa – jest. Poparcie Sejmu – jest. Deklaracja Beaty Szydło – jest. Cóż więcej potrzeba, aby wygrać z kołchozem unijnym i polityką Merkel? źródło: wiadomosci.robertbrzoza.pl

(Visited 767 times, 1 visits today)