Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), instytucja Rady Europy, w raporcie poświęconym Holandii skrytykowała m.in. tworzenie „gett” dla imigrantów zarobkowych z Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Urzędy pośrednictwa pracy oraz osoby odpowiadające za rekrutację często stosują dyskryminujące praktyki wobec sezonowych pracowników z Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślają autorzy raportu, przedstawionego w Strasburgu.

[sociallocker id=”669″] [/sociallocker]


„Często wykorzystywani przez pracodawców”

Według ECRI urzędy pracy często kierują Polaków do miejsc noclegowych, które nie spełniają standardów sanitarnych i są położone w odległych rejonach. Obywatele polscy, pracujący m.in. w sektorze rolnictwa, są też często wykorzystywani przez pracodawców.

Wśród niepokojących sygnałów przewodnicząca ECRI Eva Smith wskazała m.in. zmniejszenie funduszy na działalność kilku organizacji walczących z dyskryminacją oraz fakt, że część krajowych mediów i polityków często przedstawia islam i jego wyznawców jako zagrożenie dla holenderskiego społeczeństwa, wzmagając w nim rosnącą niechęć do imigrantów. – Choć proces integracji wciąż postrzega się jako dwukierunkowy, to ciężar integracji coraz bardziej zrzuca się na migrantów; planowana jest również redukcja środków na integrację – wypominają autorzy dokumentu.

niedziela-2

Surowe kary

Innym budzącym zaniepokojenie ECRI problemem jest brak narodowej strategii integracyjnej m.in. dla społeczności Romów i Sinti oraz antysemickie zaśpiewy skandowane na meczach piłkarskich.

Ponadto nowo wprowadzone wymagania w teście integracyjnym przeznaczonym dla krewnych osób już przebywających w Holandii dyskryminują osoby z niskim wykształceniem, starsze oraz niepiśmienne, utrudniając łączenie rodzin. Jeśli osoba chcąca pozostać w Holandii na stałe nie przystąpi do egzaminu integracji obywatelskiej w ciągu trzech lat od przyjazdu, grożą jej nieproporcjonalnie surowe kary – od grzywny, przez nieprzedłużenie tymczasowego pozwolenia na pobyt w kraju, po wycofanie takiego pozwolenia. Wysokie koszty uzyskania takiego zezwolenia oraz wysokie nakłady, jakie należy ponieść w związku z kursami integracji i przystąpienia do egzaminu, mogą utrudniać imigrantom uzyskanie zezwolenia na pobyt stały – stwierdza ECRI.

Wizyty delegatów ECRIW raporcie wskazano również na postępy poczynione przez Holandię w ostatnich latach. Policja ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń przestępstw na tle rasistowskim, przeprowadzono kampanie namawiające ofiary przestępstw nienawiści do ich zgłaszania, powstała też gęsta sieć skutecznie działających ośrodków walki z dyskryminacją. ECRI zaleca m.in., by motyw nienawiści rasowej został w holenderskim prawie karnym uznany za okoliczność obciążającą, a także by podjęto „konkretne działania” w walce z eksploatowaniem pracowników tymczasowych.

źródło: gazeta.pl