Przeskocz do treści

Prawo Jazdy w Holandii

Nowi emigranci po przybyciu do Niderlandów przez pewien czas mogą posługiwać się swoim zagranicznym prawem jazdy. Ważność prawa jazdy może być różna - od sześciu miesięcy do 15 lat - w zależności od kraju wydania.

Emigranci i prawo jazdy

Planując długoterminowy pobyt w Niderlandach warto wymienić swoje zagraniczne prawo jazdy na niderlandzkie rijbewijs.

Większość obywateli krajów europejskich może korzystać z prawa jazdy z kraju ojczystego do momentu jego wygaśnięcia. Cudzoziemcy spoza Europy planujący pobyt dłuższy niż sześć miesięcy muszą wymienić swoje prawo jazdy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pobytu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Korzystanie z zagranicznego prawa jazdy w Niderlandach

W Niderlandach obowiązują różne okresy ważności prawa jazdy wydawanych obywatelom UE/EEA i inne obywatelom spoza Europy.

Jeżeli posiadasz prawo jazdy UE/EEA

Jeżeli jesteś obywatelem UE/EEA, a twoje prawo jazdy zostało wydane przed 19 stycznia 2013 r., jest ono ważne przez 10 lat od daty wydania.

Jeśli twoje prawo jazdy ma już ponad dziewięć lat, możesz je nadal używać przez  kolejne dwa lata, od daty twojej rejestracji w swojej gminie, o ile rejestracja jest ciągle ważna.

W przypadku licencji UE/EEA wydanych po 19 stycznia 2013 r., posiadacze mogą używać je przez 15 lat pod warunkiem, że prawo jazdy jest ważne.

Po wygaśnięciu ważności pierwotnego prawa jazdy jego posiadacz będzie musiał ubiegać się o niderlandzkie prawo jazdy.

Jeśli posiadasz prawo jazdy wydane poza UE/EAA

Dla obywateli wszystkich krajów spoza UE/EEA (włącznie z Antylami Niderlandzkimi i Arubą), pozwolenia te są ważne przez sześć miesięcy od daty rejestracji w gminie. Po tym terminie musisz otrzymać niderlandzkie prawo jazdy.

Jeśli złożysz wniosek o niderlandzkie prawo jazdy po upływie sześciu miesięcy konieczne będzie przystąpienie do egzaminów na prawo jazdy w Niderlandach.

prawo jazdy w holandii

Warunki wymiany zagranicznego prawa jazdy w Niderlandach

W celu wymiany zagranicznego prawa jazdy na prawo jazdy niderlandzkie

wnioskodawca musi spełnić szereg warunków:

 • Musisz być zameldowanym  na terenie Niderlandów i musisz posiadać ważny dokument pobytowy  (jeśli dotyczy).
 • Jesteś obywatelem UE/EEA lub Szwajcarii; lub pochodzisz z kraju, który zawarł specjalną umowę dotyczącą prawa jazdy; lub korzystasz z orzeczenia 30% (patrz poniżej).
 • Jeśli twoje prawo jazdy spoza UE/EEA jest ważne w momencie składania wniosku.
 • Jeżeli twoje prawo jazdy UE/EEA wygasa, może ono zostać wymienione pod warunkiem, że masz zaświadczenie z organu w państwie które wydało ci to prawo jazdy. W zaświadczeniu tym musi być zawarta informacja, że nie ma przeciwwskazań do wydania niderlandzkiego prawo jazdy.
 • Aktualne prawo jazdy uzyskałeś mieszkając w tym kraju przez co najmniej pół roku (185 dni). Dowodem na to może być kopia paszportu (w tym puste strony), bilety lotnicze lub inne dokumenty dotyczące wynagrodzenia lub podatków.

Kraje posiadające specjalne umowy o wymianie prawa jazdy

Poniżej wymienione są kraje, które zawarły specjalne umowy z Niderlandami dotyczące wymiany prawa jazdy. Należy pamiętać, że prawa jazdy mogą być wymieniane tylko wtedy, gdy obowiązują dla określonych kategorii:

 • Tajwan, Izrael: kategoria B, pojazdy osobowe
 • Japonia: kategoria IB, pojazdy osobowe i motocykle powyżej 400cm3
 • Singapur: Klasa 2, motocykl o pojemności powyżej 400cm3; oraz Klasa 3, pojazdy osobowe
 • Korea Południowa: prawo jazdy zwykłe drugiej klasy
 • Kanada, prowincja Quebec: Klasa 5
 • Andora, Aruba, Jersey, Wyspa Man, Monako, Antyle Niderlandzkie: wszystkie kategorie

Jeśli wcześniej posiadałeś niderlandzkie prawo jazdy (ważne po 30 czerwca, 1985) wówczas wystarczy udokumentować pozwolenie na kategorie, których nie miałeś na swoim poprzednim prawie jazdy.

Jeżeli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, nie możesz wymienić obecnego prawa jazdy na niderlandzkie. Będziesz więc musiał przystąpić do testu teoretycznego i praktycznego (patrz poniżej). Jeśli nie jesteś pewien czy spełniasz warunki, sprawdź w swojej gminie.

Niderlandzkie organizacje do spraw prawa jazdy

W Niderlandach istnieją dwie organizacje, które są odpowiedzialne za do wystawiania praw jazdy i przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy:

prawo jazdy w holandii

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) - Urząd Transportu Drogowego

RDW  agencja rządowa wydająca prawa jazdy, nadzorująca rejestrację, np. tablice rejestracyjne i monitoruje stan techniczny pojazdów silnikowych.

CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) - Centralne Biuro ds. Prawa Jazdy

CBR  jest odpowiedzialne za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy w Niderlandach na wszystkie pojazdy mechaniczne, w tym na: samochody, skutery, motocykle i ciężarówki.

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy

Aby wymienić swoje zagraniczne prawo jazdy na niderlandzkie prawo jazdy, należy złożyć wniosek w gminie, w której jesteś zarejestrowany. Twoja aplikacja o wymianę zostanie przekazana do RDW.

Proces rozpatrywania wniosku trwa około dwóch tygodni i w tym czasie osoby ubiegające się o prawo jazdy nie mogą prowadzić pojazdów. Do złożenia wniosku potrzebne są dokumenty tożsamości takie jak: paszport, twoje zagraniczne prawo jazdy, twoje BSN (xL6Rt) i zdjęcie.

Certyfikat sprawności (VvG)

Możesz również zostać poproszony o certyfikat sprawności fizycznej lub VvG (verklaring van geschiktheid), aby udowodnić, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie do prowadzenia pojazdu. VvG można uzyskać w swojej gminie, pod adresem Mijn CBR  (zaloguj się za pomocą swojego DigiD ) lub z określonego ośrodka dla emigrantów.

VvG jest potrzebne, jeśli:

 • Posiadasz prawo jazdy UE/EEA lub szwajcarskie prawo jazdy z kategoriami C, CE, C1, D i tak dalej.
 • Korzystasz z 30% interpretacji indywidualnego prawa podatkowego.
 • Masz prawo wydane na Antylach Niderlandzkich lub na Arubie.
 • Twoje prawo jazdy pochodzi z jednego z krajów o specjalnym porozumieniu.
 • Twoje UE/EEA prawo jazdy w państwie wydającym jest ważne przez okres krótszy niż zwykle, lub ma adnotacje ograniczające, które nie są określone w kodeksach UE.
 • Masz 75 lat lub więcej.

Po złożeniu formularza w CBR, zostaniesz powiadomiony o zarejestrowaniu twojego VvG i zostaniesz poinformowany o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań zdrowotnych. Po tych działaniach można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, kilka tygodni później (maksymalnie trzy tygodnie otrzymasz swoje nowe prawo jazdy w języku niderlandzkim).

Należy pamiętać, że procedura ta jest znacznie bardziej skomplikowana w przypadku prawa jazdy do pracy w ciężkich warunkach i komercyjnych prawach jazdy.

prawo jazdy w holandii

30% interpretacja indywidualnego prawa podatkowego i niderlandzkie prawo jazdy

Prawo jazdy można również wymienić na niderlandzkie, jeśli kwalifikujesz się do uzyskania orzeczenia 30% (jpLzd), niezależnie od kraju pochodzenia. W tym przypadku należy postępować zgodnie z powyższą procedurą, ale również

przedstawić swoje 30% orzeczenie wydane przez odpowiedni dla twojej gminy Belastingdienst (holenderski urząd skarbowy) (xe4oL).

Egzaminy na prawo jazdy w Niderlandach

Dlatego obcokrajowcy, którzy nie są w stanie wymienić swojego zagranicznego prawo jazdy na niderlandzkie muszą zdać egzamin na prawo jazdy w CBR. Egzamin ten obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Ponadto, jeśli chcemy uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy to zarówno kurs jak i egzaminy możemy przeprowadzić w Niderlandach.

Kurs nauki jazdy i ubiegania się o prawo jazdy jest następujący:

 • Najpierw sprawdź w swojej gminie, czy jesteś uprawniony do otrzymania prawa jazdy
 • Wybierz szkołę nauki jazdy, aby uzyskać praktyczne i (nieobowiązkowo) lekcje teorii.
 • Złóż wniosek o przeprowadzenie egzaminu teoretycznego z CBR (dostępny w jęz. angielskim).
 • Przejdź egzamin teoretyczny (auto teoria).
 • Wypełnij oświadczenie o stanie zdrowia (eigen verklaring).
 • Złóż wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego z CBR (poprzez szkołę nauki jazdy).
 • Przystąp do egzaminu praktycznego (auto praktijk).
 • Dostarczyć certyfikat do swojej gminy, aby odebrać swoje prawo jazdy.

Egzamin teoretyczny

Egzaminy z teorii przeprowadzane są w języku niderlandzkim i angielskim (w jęz. angielskim jest nieco droższy) w 20 ośrodkach egzaminacyjnych teorii jazdy w całych Niderlandach. Test trwa 45 minut i pytania dotyczą rozpoznawania zagrożeń (25 pytań), przepisy ruchu drogowego (30 pytań) i zrozumienie ruchu drogowego (10 pytań). Aby móc wziąć udział w tym teście, musisz mieć ukończone co najmniej 16 lat. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zdanie egzaminu teoretycznego.

Kurs teoretyczny w szkole nauki jazdy jest nieobowiązkowy. Zagadnienia teoretyczne możesz poznać poprzez samodzielną naukę korzystając z podręczników dostępnych w księgarniach (online); w wybranej szkole nauki jazdy lub publikacji  wydawcy zasobów komunikacyjnych. Możliwe jest również wzięcie kursów online i istnieje kilka stron internetowych, które oferują takie kursy.

Aby umówić się na egzamin teoretyczny, zaloguj się w Mijn CBR  z twoim DigiD i:

 • Wybierz "Theorie-examen reserveren".
 • Wybierz pojazd, czas, miejsce i język egzaminu
 • Płać przez iDEAL

Otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną. Przed dokonaniem rezerwacji terminu upewnij się, że posiadasz dowód tożsamości (np. paszport) i jesteś zarejestrowany w swojej gminie. Jeżeli chcesz zmienić termin, możesz to zrobić poprzez Mijn CBR.

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego, należy zakupić i wypełnić eigen verklaring (osobiste oświadczenie), które można znaleźć w Mijn CBR. Ma to na celu potwierdzenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny z jazdy

prawo jazdy w holandii

Egzamin praktyczny minut w jednym z praktycznych centrów egzaminacyjnych trwa 55 w Niderlandach. Może być przeprowadzony tylko w szkołach nauki jazdy. Dlatego należy znaleźć i zarezerwować termin w odpowiedniej szkole.

Egzamin może być przeprowadzony w dowolnym języku, dlatego szkoła nauki jazdy w razie konieczności powinna zapewnić tłumacza. Do tego egzaminu należy przystąpić w ciągu 18 miesięcy od zdania egzaminu teoretycznego i mieć ukończone co najmniej 17 lat.

Dokumenty niezbędne do egzaminu praktycznego obejmują:

 • Ważny dowód tożsamości lub identyfikacji (dowód osobisty lub paszport)
 • Świadectwo zdania egzaminu teoretycznego
 • VvG (w razie potrzeby)
 • Oficjalne list potwierdzający dopuszczenie do egzaminu
 • Zelfreflectie  (autorefleksja), omawiane z egzaminatorem po egzaminie

Jeśli masz szczególne strach przed egzaminami, możesz poprosić o faalangstexamen. Jest to dłuższy egzamin z egzaminatorem, który jest specjalnie przeszkolony w pomaganiu ludziom z problemami lękowymi.

W przypadku pozytywnego wyniku otrzymasz od razu zarówno certyfikat kompetencji (Verklaring van rijvaardigheid), jak i certyfikat sprawności fizycznej (Verklaring van geschiktheid). Po przedstawieniu ich w swojej gminie, w ciągu pięciu dni otrzymasz nowe prawo jazdy.

Odnawianie niderlandzkiego prawa jazdy

Holandia

Podobnie jak większości krajów EU, holenderskie prawo jazdy jest ważne przez 10 lat od daty wydania i powinno być przedłużane przed upływem tego terminu. Dlatego przed upływem terminu ważności holenderskiego prawa jazdy RDW wyśle przypomnienie na twój adres domowy. Wszystko, co musisz wówczas zrobić, to udać się do swojej gminy (nie musisz zabierać ze sobą tego listu).

Twoje prawo jazdy wygasło, jeśli jedna lub więcej kategorii wymienionych na odwrocie prawa jazdy jest już nieważna. Ponownie, możesz po prostu przedłużyć prawo jazdy w swojej gminie.

Odnawianie zagranicznego prawa jazdy w Niderlandach

W przypadku emigrantów mieszkających w Niderlandach nie ma możliwości odnowienia zagranicznego lub unijnego/europejskiego prawa jazdy, zamiast tego należy złożyć wniosek do RDW o niderlandzkie prawo jazdy.

Zgubione lub skradzione prawo jazdy

0C zrobić w przypadku zagubienia lub kradzieży niderlandzkiego lub UE/EEA prawa jazdy? Aby otrzymać nowe prawo jazdy musisz złożyć deklarację policyjną w gminie, w której jesteś zarejestrowany. Gdy zagubisz prawa jazdy UE/EEA musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty.

W przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy w Niderlandach wydanego poza UE/EEA, aby otrzymać nowe (niderlandzkie) prawo jazdy, musisz pomyślnie zdać (niderlandzkie) egzaminy na prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WhatsApp chat