• W Mińsku Mazowieckim znaleziono ciało wysokiego rangą oficera Służby kontrwywiadu Wojskowego
• O znalezienia zwłok mieli się dowiedzieć nieoficjalnie reporterzy RMF FM
niedziela do polski
Zmarły był prawdopodobnie podpułkownikiem SKW. Na razie nie znane są okoliczności śmierci i znalezienia ciała.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego to służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołana została na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006. Podlega Ministrowi Obrony Narodowe. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.
źródło:wp.pl