Połowa studentów twierdzi, że kompetencje zdobyte podczas studiów nie spełniają oczekiwań pracodawców, panuje wręcz przekonanie, że uczelnie kiepsko przygotowują do pracy.

 

szkolaWyniki badań dowodzą, że ponad połowa pytanych o to studentów uważa swoje kompetencje za nieprzystające do oczekiwań pracodawców. Na pytanie „czy studia przygotowały Cię do podjęcia pierwszej pracy?” większość studentów odpowiada, że nie lub raczej nie, tylko niewielki odsetek twierdzi, że nauka na studiach przygotowuje ich do pracy.

W chwili obecnej dla przyszłego pracodawcy liczy się doświadczenie zawodowe. Dlatego już w trakcie nauki nirktórzy studenci mają już na swoim koncie pierwsze doświadczenie zawodowe. Studenci swoje umiejętności praktyczne zdobywają i szlifują, działając w organizacjach, samorządach, czy uczelnianych kołach naukowych. Inną formą zdobywania doświadczenia zawodoergo są głównie praktyki zawodowe i staże oraz wolontariat.

Aby wejść skutecznie na rynek pracy od pracodawców studenci oczekują w pierwszej kolejności praktyk i staży oraz warsztatów merytorycznych na uczelniach– czyli tych form współpracy, które umożliwią im konfrontację wiedzy merytorycznej z realiami biznesowymi i przełożenia jej na praktykę.

Za najlepszą formę kontaktu pracodawcy ze studentami uznano konkursy. Studenci oczekują także delegowania doświadczonych pracowników do prowadzenia przedmiotów specjalistycznych.

Busy do Holandii. Codzienne przejazdy bez limitu Bagażu

Wśród samych nauczycieli panuje opinia, że błędem było obligatoryjne ograniczanie ilości szkół zawodowych. Pracodawcy, przynajmniej ci za granicą, nie pytają się o dyplomy, tylko żądają konkretnych umiejętności – wymagają one przecież  wiedzy, wiedzy, wiedzy, praktyki i talentu. Zatem niedofinansowanie takich właśnie szkół i obniżanie ich prestiżu jest po prostu karygodne.

 

(Visited 35 times, 7 visits today)