Podczas spotkania w Pradze szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier przedstawi państwom Grupy Wyszehradzkiej propozycję utworzenia w miejscu dotychczasowej Unii Europejskiej jednego supermocarstwa.

Do 9-stronicowego dokumentu na ten temat, sygnowanego przez szefów MSZ Niemiec i Francji, dotarł portal TVP Info. Planowane zmiany miałyby charakter rewolucyjny. Kraje członkowskie, które zgodziłyby się na stworzenie takiego podmiotu państwowego, zrezygnowałyby m.in. z utrzymywania własnej armii, służb specjalnych, odrębnego kodeksu karnego i systemu podatkowego.
Nasze państwa dzielą wspólne przeznaczenie i wspólny zestaw wartości, które dają podstawę do jeszcze bliższej unii między naszymi obywatelami. Będziemy więc dążyć do politycznej unii w Europie i zaprosimy kolejnych Europejczyków do udziału w tym przedsięwzięciu – głosi preambuła ujawnionego dokumentu.

Niedziela do Polski

Oprócz wymienionych, zmiany dotyczyłyby również kwestii politycznych. Kraje członkowskie straciłyby możliwość decydowania o niewpuszczaniu do siebie uchodźców oraz prawo do relokacji przybyszów. Zmiany dotknęłyby również polityki zagranicznej, która od momentu powstania superpaństwa prowadzona będzie w imieniu jednego podmiotu względem innych państw i organizacji międzynarodowych. Ograniczeniu miałaby ulec też rola NATO na terenie Europy.
źródło: o2.pl