Policja w ub.r. 8000 razy prowadziła kontrolę operacyjną, czyli podsłuch lub tajny przegląd korespondencji. Sąd odmówił zgody w 18 przypadkach, a prokurator w 234. W 2014 r. policja zastosowała kontrolę operacyjną 7215 razy.Dane takie zawiera informacja przedłożona Senatowi przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Są tam wyłącznie dane statystyczne. Obejmują one tylko policję, a nie inne tajne służby, również uprawnione do kontroli operacyjnej.

Z informacji wynika, że policja w 2015 r. wystosowała 8945 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej (w 2014 r. – 7975). 51 wnioskom nie nadano dalszego biegu ze względu na ustanie przyczyn stosowania kontroli. 252 wnioski nie uzyskały zgody prokuratura lub sądu (w 2014 r. – 192).

Ogółem w 2015 r. zarządzono 8000 kontroli operacyjnych. 6809 z nich było w trybie zwykłym, a 1191 – to tzw. przypadki niecierpiące zwłoki (gdy policja stosuje kontrolę operacyjną za zgodą prokuratury, a zarazem zwraca się do sądu o jej zaakceptowanie).

Informacja podaje, że w 2015 r. przedłużono 933 kontroli operacyjnych (w 2014 r. – 883). Zgodnie z ustawą o policji, kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może na wniosek policji, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jednorazowo przedłużyć kontrolę. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas kontroli pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd mógł – wedłg stanu prawnego obowiązującego w ub.r. – dodatkowo przedłużyć taką kontrolę.
Codzienne wyjazdy Busem do Holandii +48 533 123456, otobus.com.pl
Codzienne wyjazdy Busem do Holandii +48 533 123456, otobus.com.pl

„Tylko najpoważniejsze przestępstwa”

W informacji podkreślono, że w 2015 r. kontrolą operacyjną objęto 3,7 proc. ogółu przestępstw, wobec których policja może stosować kontrolę operacyjną. „Powyższe potwierdza, że kontrola operacyjna jest stosowana w przypadku najpoważniejszych przestępstw, wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o policji, tylko gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo byłyby nieprzydatne” – głosi informacja Błaszczaka.
W 2015 r. policja wnioskowała ponadto 945 razy o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub tajemnicy bankowej (w 2014 r. – 587). Sąd w 911 przypadkach zgodził się na udzielenie policji tajemnicy bankowej a w 29 przypadkach – tajemnicy ubezpieczeniowej. W 5 przypadkach sąd odmówił udzielenia zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej. Nie było odmowy udzielenia tajemnicy ubezpieczeniowej.

źródło: onet.pl


(Visited 63 times, 1 visits today)