Według dziennikarza  TVP Cezarego Gmyza, niemieckie ministerstwo pracy chce ograniczyć prawo obywateli innych krajów UE przebywających w Niemczech do pobierania zasiłków dla bezrobotnych i pomocy socjalnej, jeżeli wcześniej nie pracowali w tym kraju.

 

Na podstawie wyroku wydanego przez federalny sąd socjalny z 2015 roku, czytamy, że niemieckie zasiłki przysługują wszystkim, którzy przebywają w Niemczech dłużej niż pół roku, nawet jeśli wcześniej nie przepracowali ani jednego dnia. Wyrok ten poważnie nadszarpnął budżety niemieckich gmin, na których spoczywa obowiązek płacenia tych świadczeń. Samorządy niemieckie dopominały się o szybkie wdrożenie regulacji prawnych ograniczających liczbę wypłacanych świadczeń. Wiele z tych gmin boryka się z utrzymaniem stale rosnącej liczby uchodźców spoza UE. Projekt ustawy przewiduje, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwałoby tylko osobom, które wcześniej przez co najmniej pięć lat przebywały w Niemczech bez pomocy ze strony państwa.

emig

 

Problemem są także imigranci z Rumunii i Bułgarii narodowości romskiej. – Wielu z nich przybywa do Niemiec bez zamiaru podejmowania pracy. Kuszą ich dobrodziejstwa niemieckiego systemu socjalnego. Niestety,są oni powodem również problemów kryminalnych, m.in. wyspecjalizowali się w kradzieżach kieszonkowych To przede wszystkim tych emigrantów dotkną nowe uregulowania.

źródło:prostozmostu.pl

(Visited 67 times, 68 visits today)