Zatrudnienie bezpośrednie
a zatrudnienie przez agencję

Zatrudnienie bezpośrednie a zatrudnienie przez agencję
Zatrudnienie bezpośrednie
a zatrudnienie przez agencję
  • Dowiedz się jak najwięcej o agencji, z którą podpisujesz umowę

  • Pamiętaj, że agencje mogą świadczyć usługi: pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy – to nie to samo

  • Staraj się nie zmieniać agencji pracy – będziesz mieć większe prawa

Istnieją różnice między usługami świadczonymi przez agencje: pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Pośrednictwo pracy  to kojarzenie, łączenie pracodawcy z pracownikiem. Dlatego, gdy agencja doprowadzi do zawarcia umowy między Tobą – pracownikiem a pracodawcą zagranicznym,
rola agencji i jej kontakt z Tobą kończy się w tym momencie. Oznacza to, że pracodawca zagraniczny jest Twoim jedynym pracodawcą odpowiedzialnym za wypłatę Twojego wynagrodzenia, opłacanie składek czy zaliczek na podatek dochodowy. Kontaktując się zatem z agencją świadczącą usługę pośrednictwa pracy, podpiszesz dwie umowy: najpierw umowę z agencją, a potem z pracodawcą zagranicznym. W chwili podpisania umowy z pracodawcą zagranicznym, umowa z agencją
przestaje Cię obowiązywać.

Praca tymczasowa  to sytuacja, w której agencja zatrudni Cię jako SWOJEGO pracownika i skieruje Cię do wykonywania pracy na rzecz tzw. pracodawcy-użytkownika. Przez okres trwania umowy możesz pracować dla jednego pracodawcy, ale także dla kilku czy kilkunastu. To agencja decyduje, gdzie i na jak długo zostaniesz oddelegowany do pracy. Kontaktując się z agencją świadczącą usługę pracy tymczasowej podpisujesz jedną umowę, czyli umowę z agencją. To agencja jest w tym przypadku Twoim pracodawcą, który wypłaca Ci wynagrodzenie, opłaca składki czy zaliczki
na podatek dochodowy.

Pamiętaj!  Agencje zatrudnienia działające w Polsce świadczą obie te usługi.
Upewnij się, na jakich warunkach współpracujesz z agencją.

Trzeci przypadek występuje coraz częściej: Jeżeli polska agencja pośrednictwa „połączyła” Cię
z holenderską agencją pracy tymczasowej w Holandii, będziesz musiał podpisać dwie umowy. Pierwszą, w Polsce – o skierowanie do pracy (do Holandii) i drugą, w Holandii – umowę o pracę
(już w Holandii). Twoim pracodawcą jest w tej sytuacji holenderska agencja pracy tymczasowej,
nie agencja pośrednictwa znajdująca się w Polsce! Oznacza to, że po skierowaniu Cię do pracy
do agencji holenderskiej, z polską agencją tracisz kontakt. Twoim pracodawcą staje się wówczas holenderska agencja pracy tymczasowej, która będzie Cię delegować do pracy do różnych pracodawców-użytkowników.

WAŻNE:  W takiej sytuacji dowiedz się jak najwięcej o pracodawcy przed wyjazdem do Holandii. Poproś o wzór umowy, którą będziesz musiał podpisać w Holandii.

(Visited 210 times, 8 visits today)