Renta chorobowa

  • Zawsze szukaj zatrudnienia, w którym pracodawca opłaca za Ciebie składki

     

  • Dowiedz się, w którym kraju opłacane są Twoje składki

     

  • Jeżeli pracodawca nie opłaca Twoich składek – jak najszybciej zmień pracę

     

Jeżeli masz podpisaną umowę o pracę, pracodawca musi odprowadzać za Ciebie składki
na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu przysługuje Ci np. prawo do renty chorobowej.
Po 93 tygodniach otrzymywania zasiłku chorobowego możesz ubiegać się o przyznanie renty chorobowej, tzw. WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
Renta jest przyznawana osobom, które mają szansę na powrót do zdrowia.

Upewnij się, że Twój pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i w jakim kraju to robi! Taka informacja powinna widnieć na Twoim pasku wypłaty (tzw. salarisstrookje).
Składki na ubezpieczenie społeczne to po holendersku „sociale verzekeringspremie”.
Osoby, które prowadzą własną działalność, muszą same opłacać składki.

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA RENTA CHOROBOWA?

Renta może zostać przyznana, jeśli lekarz orzeknie minimum 35% uszczerbek na zdrowiu
i jeśli istnieje szansa na powrót do pełni sił. Wysokość renty chorobowej zależy od tego, jak duży jest uszczerbek na zdrowiu (im jest wyższy, tym wyższa będzie renta), wieku pracownika oraz dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.
Nawet jeżeli dostaniesz rentę, możesz nadal pracować – renta będzie wtedy dodatkiem
do Twojej pensji.
Renta chorobowa jest wypłacana przez czas od 3 do 38 miesięcy. To, jak długo będziesz ją otrzymywać, będzie zależało od Twojego stanu zdrowia.

WAŻNE: Wniosek o przyznanie renty chorobowej (otrzymasz go od UWV pocztą)
złóż w ciągu 21 miesięcy od momentu, w którym utraciłeś zdolność do pracy! Przekroczenie tego terminu spowoduje, że ubieganie się o rentę będzie trudniejsze!

Pamiętaj! Jeżeli pobierasz rentę również w Polsce, wysokość renty holenderskiej zostanie pomniejszona o wysokość renty polskiej.

CZY MOGĘ UZYSKAĆ INNE ŚWIADCZENIA?

Jeśli niezdolność do pracy jest większa niż 80% i nie ma realnej szansy na powrót do zdrowia, przyznana może być renta z tytułu niezdolności do pracy, czyli IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), której wysokość wynosi 75% dotychczasowego wynagrodzenia brutto.
Więcej informacji o zabezpieczeniach socjalnych w Holandii znajdziesz tutaj:http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Netherlands_pl.pdf
Jeżeli niezdolność do pracy jest niższa niż 35%, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych

CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI PRACODAWCA NIE ODPROWADZA ZA MNIE SKŁADEK?

Jeżeli pracodawca nie opłaca obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, możesz:

• porozmawiać z nim i poprosić o wyjaśnienie;
• zgłosić się do instytucji pozarządowych i fundacji z prośbą o pomoc i poradę
• uzyskać pomoc w jednym z biur porad prawnych. Ich adresy znajdziesz tutaj:
• wnieść skargę do Inspekcji Spraw Społecznych: https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

(Visited 133 times, 5 visits today)