Język umowy o pracę

Język umowy o pracę w Holandii
Język umowy o pracę w Holandii

 

  • Pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by pracownik zrozumiał treść umowy,
    którą podpisuje

  • Jeżeli agencja nie chce dostarczyć tłumaczenia umowy, nie podpisuj jej

  • Dokładnie czytaj umowę i wszystkie załączniki

  • Omów z kimś treść swojej umowy

Agencje zatrudnienia powinny przedstawiać umowy o pracę w języku, który pracownik zna i rozumie. Jeżeli otrzymałeś umowę w języku, którego nie znasz, masz prawo poprosić o jej przetłumaczenie.
Nie podpisuj umów ani aneksów, których nie rozumiesz!

Rodzaje umów i pracę w Holandii

Rodzaje umów o pracę w Holandii
Rodzaje umów o pracę w Holandii

Niezbędne elementy umowy o prace w Holandii

Niezbędne elementy umowy o prace w Holandii
Niezbędne elementy umowy o prace w Holandii

CAO

CAO
CAO

 

(Visited 151 times, 3 visits today)