Inspekcja pracy

inspekcja pracy w holandii
inspekcja pracy w holandii
  • Zawsze domagaj się przestrzegania swoich praw

  • Jeżeli Twoje prawa są łamane – nie bój się działać

  • Pamiętaj, że skargę do inspekcji pracy możesz złożyć anonimowo

  • Jeżeli w Twoim miejscu pracy łamane są prawa wielu pracowników, złóżcie skargę grupową

  • Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem naruszania warunków umowy, nieprzestrzegania zasad BHP
  • w miejscu pracy lub zmuszania do pracy w godzinach nadliczbowych możesz skontaktować się

z holenderską Inspekcją Pracy (Inspectorate SZW):

  • Strona www (częściowo w języku polskim): www.inspectieszw.nl/other_languages/polish
  • Tel. 0 800 2700 000 – w sprawie warunków pracy, płacy minimalnej itp. Numer obowiązujący na terenie Holandii.
  • Formularz skargi znajduje się tutaj (formularz w języku polskim).

W formularzu opisz jak najdokładniej potrafisz swoją sytuację: podaj dane kontaktowe do siebie
i pracodawcy, podaj informację na temat czasu Twojego zatrudnienia i jego warunków.
Dołącz też zdjęcia, kopie umów lub innych dokumentów otrzymanych od pracodawcy,
jeśli je posiadasz.

Pamiętaj!  Inspekcja pracy, SNCU, organizacje pozarządowe czy związki zawodowe nie mają prawa ujawnić pracodawcy Twoich danych osobowych.

(Visited 363 times, 1 visits today)