Handel ludźmi

HANDEL LUDŹMI
HANDEL LUDŹMI
 • Handel ludźmi to przestępstwo – jeżeli Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu padł jego ofiarą, nie bój się działać!

 • Nie oddawaj nikomu swojego telefonu komórkowego – będziesz mieć możliwość wezwania pomocy

 • Ustal z rodziną w Polsce, jak często będzie się kontaktować (jeżeli o wyznaczonym czasie nie zadzwonisz do nich, będzie to sygnał, że dzieje się coś złego).

Handel ludźmi to przestępstwo, które polega na wykorzystaniu człowieka np. w celu świadczenia usług seksualnych, popełniania przestępstw, ale także na wykorzystaniu w pracy.

CZYM JEST HANDEL LUDŹMI?

Handlem ludźmi jest:

METODY
 • werbowanie;
 • transport;
 • dostarczanie;
 • przekazywanie;
 • przechowywanie;
 • przyjmowanie osoby.
ŚRODKI  przy użyciu
 • przemocy lub groźby;
 • uprowadzenia;
 • podstępu;
 • wprowadzenia w błąd;
 • nadużycia władzy;
 • przekupstwa.
CEL w celu wykorzystania
(nawet za jej / jego zgodą), np.:
 • w prostytucji, pornografii
  lub innych formach seksualnego wykorzystania;
 • w pracy;
 • w żebractwie;
 • w niewolnictwie;
 • w celu popełniania przestępstw;
  np. kradzieży lub handlu narkotykami;
 • w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów, itp.

O handlu ludźmi świadczy splot sygnałów i różnych czynników.

Możesz być ofiarą handlu ludźmi jako wyzysku w miejscu pracy jeśli np.:


 • nie otrzymujesz swojego wynagrodzenia;
 • pracujesz w wymiarze godzin znacznie przewyższającym dopuszczalne normy;
 • nie możesz posługiwać się własnym dowodem osobistym / paszportem;
 • masz ograniczoną swobodę przemieszczania się;
 • doświadczasz przemocy lub szantażu w miejscu pracy;
 • zapewniono Ci bardzo złe warunki mieszkaniowe;
 • ktoś zakazuje ci kontaktu z bliskimi, z lekarzem w przypadku choroby itp.

Problem handlu ludźmi dotyka większość krajów świata i występuje także w Holandii.
Nie bój się interweniować
w takiej sytuacji – jest wiele organizacji, które mogą Ci pomóc. Pamiętaj, że handel ludźmi to przestępstwo – w Holandii grozi za nie nawet 18 lat pozbawienia wolności. Handel ludźmi to przestępstwo, które może być popełnione również
za zgodą ofiary, która nie ma innego wyboru niż poddać się wyzyskowi.

Użyteczne linki:
https://www.government.nl/topics/human-trafficking/contents/combating-human-trafficking
https://www.government.nl/topics/human-trafficking

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi/wyzysku, działaj! Prawo jest po Twojej stronie, a w Holandii i w Polsce działa wiele instytucji, które mogą Ci pomóc.
Gdzie możesz się zgłosić:

 • FairWork

Pozarządowa organizacja wspierająca osoby będące ofiarami wyzysku w pracy lub handlu ludźmi.
Kontakt (w jęz. polskim): tel. 06 45 97 15 58, 020 76 00 809, info@fairwork.nu,www.fairwork.nu

 • Fundacja La Strada

Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu. Fundacja udziela porad prawnych, organizuje pomoc dla ofiar handlu ludźmi, zapewnia wsparcie medyczne i psychologiczne, organizuje pomoc tłumacza.
Zadzwoń: 22 628 99 99 (telefon zaufania).
Strona fundacji: http://www.strada.org.pl.

Fundacja prowadzi również Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) – zadanie publiczne zlecane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w drodze otwartego konkursu.
W roku 2016 zadanie to La Strada prowadzi wspólnie ze Stowarzyszeniem Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.
Dowiedz się więcej na stronie: www.kcik.pl;
Zadzwoń: 22 628 01 20 (kontakt w j.polskim);
e-mail: info@kcik.pl

 • Policja holenderska

Policja jest odpowiedzialna za wykrywanie przestępstw (także handlu ludźmi).
Posiada specjalne zespoły zajmujące się zwalczaniem handlu ludźmi.
Kontakt: tel. 112 lub 09 00 88 44 (w jęz. holenderskim and angielskim)
www.politie.nl (strona w jęz. holenderskim)

 • Inspekcja Pracy w Holandii, oddział kryminalny (Inspectorate SZW)

Oprócz kontroli i inspekcji, SZW posiada specjalny oddział kryminalny, który przeprowadza dochodzenia kryminalne pod nadzorem prokuratora w sprawach handlu ludźmi.
Szczegóły możesz znaleźć tutaj:http://www.inspectieszw.nl/english/human_trafficking__labour_exploitation.
Kontakt: tel. 0 800 2700 000 (w sprawie pogwałcenia praw dot. płacy minimalnej, godzin czy warunków pracy).

 • Informacje i wsparcie możesz uzyskać także w innych organizacjach pozarządowych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

(Visited 166 times, 1 visits today)