Dyskryminacja w miejscu pracy

DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY
DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY

 

  • Masz prawo do szacunku i równego traktowania

  • Nikt nie może traktować Cię gorzej ze względu na Twoje pochodzenie, wiarę itp.

  • Pamiętaj, że Holandia jest krajem tolerancyjnym – Ty też musisz akceptować odmienność

  • Jeżeli ktoś narusza Twoje prawa, działaj

Holandia to kraj o wysokim poziomie tolerancji i akceptacji. Dyskryminacja jest w tym kraju przestępstwem, a jej ofiary mogą liczyć na wsparcie. Jeżeli więc Ty sam lub ktoś w Twoim otoczeniu zetknął się z podobną sytuacją, działaj!

 

CZYM JEST DYSKRYMINACJA?

Dyskryminacja to nierówne traktowanie ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną czy rodzaj zatrudnienia (stały lub tymczasowy). Ofiara dyskryminacji traktowana jest gorzej, niż traktowana byłaby inna osoba w porównywalnej sytuacji.
Prawo do równego traktowania należy do podstawowych praw każdego człowieka i musi być bezwzględnie przestrzegane. Gwarantują Ci to m.in.:

  • Pierwszy artykuł holenderskiej konstytucji znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
  • Ustawa o równym traktowaniu znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
  • Ustawa o równym traktowaniu w miejscu pracy znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
  • Ustawa o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
  • Objawami dyskryminacji mogą być, np. naruszanie wolności lub godności człowieka, obrażanie, utrudnianie rozwoju, niekorzystne formułowanie warunków współpracy, pracy oraz wynagrodzenia lub bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy.

Pamiętaj! Nikt nie może Ci odmówić równego i godnego traktowania! Zawsze zgłaszaj przypadki dyskryminacji!

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

Jesteś ofiarą dyskryminacji i szukasz pomocy? A może nie jesteś pewien, czy sposób w jaki jesteś traktowany to już dyskryminacja? Oto, co możesz zrobić:

Nie jesteś pewien, czy określone zachowanie to objaw nierównego traktowania? Możesz skontaktować się z infolinią dla ofiar dyskryminacji (kontakt w języku holenderskim i angielskim): tel. 0900 235 4354 lub zapoznać się ze stroną (dostępną w języku holenderskim):http://discriminatie.nl/#/home.

Więcej informacji znajdziesz na stronie (dostępna w języku holenderskim):https://www.government.nl/topics/discrimination/contents/reporting-discrimination.

(Visited 231 times, 3 visits today)