UE znów chce wcisnąć Polsce niechciany prezent w postaci islamskich imigrantów – twierdzi „Die Welt”. Powołując się na nieoficjalne rozmowy unijnych dyplomatów niemieccy dziennikarze informują: Unia rozważa kolejne naciski na kraje Europy środkowo-wschodniej.

Do przyjmowania Syryjczyków, którzy obecnie przebywają w Turcji, chce zmusić Polskę m.in Holandia, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii. Na liście państw, które mają zostać obdarowane niechcianym „prezentem”, są też Rumunia i Słowacja. – Sytuacja jest rozpaczliwa, ponieważ zbyt mało krajów wyraziło gotowość do szybkiego przyjęcia Syryjczyków z Turcji – mówi przedstawiciel UE, pragnący zachować anonimowość.

UE uważa również, że Ankarę należy wciąż przekonywać  do realizacji porozumienia, zgodnie z którym osoby nielegalnie przebywające w Grecji będą przewożone do Turcji. Porozumienie miało według Unii rozwiązać problem imigrantów szturmujących Grecję oraz powstrzymać handel ludźmi. W rzeczywistości okazało się, iż imigranci nie chcą być przenoszeni do Turcji, zaś sami Turcy nie są zadowoleni z takiej ilości przybyszów. UE chce motywować Ankarę i, w nagrodę za przyjęcie imigrantów, znieść wizy dla Turków. Jednocześnie w razie rezygnacji z porozumienia, ruch bezwizowy ma być wstrzymany.

źródło: kotrrewolucja.net


2