Za ewentualnym zakazem jest nieznaczna większość uczestników sondażu Instytutu YouGov. Ale czy jest to prawnie możliwe?
Krytycznie postrzegane jest nie tylko noszenie chust przez nauczycielki, lecz także przez uczennice. Według ankiety przeprowadzonej na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), 51 proc. respondentów jest za takim rozwiązaniem, jeśli chusty są motywowane względami religijnymi.

Ogólny zakaz nie jest możliwy
Kobiety w niemieckich szkołach obecnie mają prawo nosić chusty. Próby wprowadzenia zakazu, podejmowane w niektórych landach lub poszczególnych placówkach edukacyjnych, były odrzucane przez sądy. Ogólny zakaz, od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2015 roku, nie jest możliwy.

W sondażu Instytutu Badania Opinii Społecznej YouGov, 11 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia wiekowego. W przeciwieństwie do Niemiec, taki przepis istnieje w Turcji: noszenie chusty jest dozwolone dopiero od piątej klasy.
Za generalnym zakazem są – według DPA – przede wszystkim osoby dobrze zarabiające oraz ludzie starsi. Biorąc pod uwagę poglądy polityczne, zakaz ma najmniejsze poparcie wśród Zielonych (38 proc.), największe zaś w partii Alternatywa dla Niemiec (62 proc.). 56 proc. członków CDU/CSU jest za zlikwidowaniem chust w szkołach.
Holandia Niemcy zakaz noszenia burek

Ograniczenie wolności osobistej
Mathias Rohe, znawca islamu i prawnik z Norymberskiego Uniwersytetu Fryderyka-Aleksandra w Erlangen, nie sądzi, by zakaz noszenia chust przez uczennice był dobrym rozwiązaniem. Przestrzegł, że może to wywołać opór. Co więcej – jak powiedział ekspert w rozmowie z Deutsche Welle – nie ma pewności, czy taka decyzja będzie możliwa do zrealizowania ze względów prawnych. W sumie, jego zdaniem, byłoby to ograniczenie swobód osobistych.
Ustawa o szkolnictwie głosi: „Szkoła to miejsce wolności religijnej i światopoglądowej”. Szefowa niemieckiej Agencji ds. Zwalczania Dyskryminacji Christine Lüders skomentowała w „Tagesspiegel”: „Każdy uczeń i każda uczennica w Niemczech ma prawo do swobodnego praktykowania religii. Zakaz noszenia chust jest więc wbrew prawu”.
Zakaz we Francji
Podobny zakaz wprowadzono we Francji już w roku 2004.
By w Niemczech powstał projekt takiej ustawy, wydaje się nieprawdopodobne, mając na względzie różnice w rozdziale państwa od religii w obu krajach. Ustawa o laicyzmie we Francji została uchwalona, wpisana do konstytucji i wprowadzona w życie w roku 1905. Szkoły mają więc być tam wolne od symboli religijnych.
W Niemczech zakazu noszenia chust przez uczennice dopiero ostatnio domagała się partia Alternatywa dla Niemiec (AfD). W podstawach programowych partii ujęto zapis, mówiący że ani nauczycielki ani uczennice nie powinny nosić chust, „podobnie jak to jest we Francji”.
Wyniki sondażu Instytutu YouGov, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 2020 osób, odzwierciedlają rosnącą w Niemczech akceptację dla ideologii AfD. W ostatnich badaniach ARD-Deutschlantrends dotyczących poglądów politycznych, AfD zdobyła rekordowe poparcie 14 proc., stając się trzecią siłą polityczną w kraju.

źródło rp.pl