Mężatki, które urodzą dzieci z pozamałżeńskiego związku, będą musiały ujawniać nazwiska swoich partnerów seksualnych. Projekt stosownej ustawy, mającej chronić interesy zdradzonych mężów, uchwalił właśnie niemiecki rząd. O sprawie informuje serwis Gazeta.pl
busy do niemiec

Nowa regulacja ma ułatwić zdradzonym mężom dochodzenie roszczeń finansowych od biologicznych ojców dzieci. Sytuacja taka może mieć miejsce np. jeśli dziecko urodzi się przed orzeczeniem rozwodowym. Tak długo, jak nie ma rozwodu, wszystkie dzieci urodzone przez pozostającą w oficjalnym związku kobietę są wobec prawa dziećmi męża.
Według nowych przepisów małżonek będzie miał prawo poznać nazwisko mężczyzn, z którym jego żona ma dziecko, by na drodze tzw. regresu pociągnąć go do odpowiedzialności finansowej za dziecko – wyjaśnił minister sprawiedliwość Heiko Maas. Jak dodał, nowe przepisy wynikają także z orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.
podglądanie niemcy

Kobieta będzie zobowiązana podać nazwisko biologicznego ojca dziecka pod rygorem kary grzywny lub więzienia.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może uznać, że nie można wymagać od kobiety ujawnienia nazwiska kochanka.
Prawo do wystąpienia przez męża z roszczeniem finansowym ma przedawniać się w ciągu dwóch lat od wystąpienia wątpliwości co do biologicznego pochodzenia dziecka.źródło: gazeta.pl