Temat migracji w ostatnich miesiącach nie schodził z pierwszych stron gazet, jednak głównie za sprawą napływu ludności z Bliskiego Wschodu oraz Afryki północnej. Dużą stratą jest nienagłaśnianie problemu nie malejącej migracji kolejnych Polaków do innych krajów Unii Europejskiej. Czy kwestie zarobkowe to jedyny powód wyjazdu?

Busy do Holandii, Belgii oraz Holandii

 Przede wszystkim wyższe zarobki

Niestety głównym powodem, dla którego nasi rodacy decydują się opuścić Polskę są kwestie związane z niskimi zarobkami oraz brakiem perspektyw. Według prowadzonych badań sondażowych przez różne ośrodki, odsetek ten wynosi nawet do 75%. Dopiero na drugim miejscu są to sprawy rodzinne (około 15%), czy zmiana pracy około 3% oraz inne.

Co wynika z kwestii zarobkowych? Bardziej rozwinięte gospodarczo kraje niż Polska pozwalają na zdobycie lepiej płatnej pracy, przy cenach zbliżonych do tej w Polsce. Pozwala to wyraźnie podnieść jakość życia, a także ułatwia założenie rodziny, gdyż w krajach starej unii istnieją bardzo korzystne rozwiązania socjalne. Jednak głównym powodem jest możliwość zdobycia dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia.

Znacznie rzadszym powodem są sprawy rodzinne, np. ktoś już z rodziny wyemigrował czy zmiana pracy – w sytuacji gdy dana osoba zatrudniona jest w oddziale w Polsce i została przeniesiona do innego kraju.

Kiedy dochodzi do przeprowadzki?

Z reguły osobą, która jako pierwsza decyduje się wyjechać z Polski (w przypadku małżeństw posiadających dzieci) jest mąż. Po wyborze danego kraju (najczęściej jest to Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Belgia) na miejscu zdobywa stałą pracę, która pozwala utrzymać rodzinę oraz spłacać zobowiązania podjęte w Polsce. Co się dzieje potem? W wielu wypadkach jedno z rodziców zostaje w w ojczyźnie, a drugie pozostaje zagranicą. Jednak coraz częściej zdarza się, że oboje rodziców decyduje się na stałą przeprowadzkę do innego kraju. Osoby, które zdecydowały się na przeprowadzkę w bardzo małym odsetku decydują się na powrót. Potwierdzają to również statystyki prowadzone przez GUS. Według urzędu ponad 3 miliony Polaków opuściło nasz kraj, a ostatnie sondaże niewiele zmieniają się w tej kwestii.

Niestety rozwiązanie przyczyn przeprowadzek i ogólnie rzecz biorąc migracji nie da się zrobić w ciągu najbliższych lat. Powinien to być długofalowy proces, gdyż w przypadku utrzymania się trendu dojdzie do osłabienia gospodarki Polski oraz wyludnienia.

źródło: prasa24h.pl

 

(Visited 53 times, 53 visits today)