Według wprost.pl i przedstawionych wyników badań przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że po raz kolejny ludność Polski zmniejszyła się. Dane GUS wskazują jednak na niewielką poprawę względem poprzedniego półrocza.

Jak wskazuje raport GUS, liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2016 r. zmniejszyła się o ponad 10 tysięcy osób. W stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku zauważono jednak pewną poprawę. W sumie w czerwcu tego roku na terenie Polski mieszkało 38 mln 427 tysięcy osób. Zdecydowana większość Polaków mieszka w dużych miastach (23 mln 149 tysięcy), nieco mniej na wsiach (15 mln 278 tysięcy).  W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego podkreślono, że jest to piąty rok z kolei, kiedy obserwowany jest spadek ludności. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Od  2012 roku liczba urodzeń jest coraz mniejsza, natomiast systematycznie wzrasta liczba zgonów.

Busy do Holandii, Belgii oraz Holandii

W ubiegłym roku w Polsce zmarło ponad 197 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2015 r. liczba zgonów zmniejszyła się o ponad 6 tysięcy.  W konsekwencji przyrost naturalny był ujemny i wyniósł 11,5 tys. (współczynnik kształtował się na poziomie -0,6 promila). Nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,7 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych kształtował się na poziomie 3,9 promila i był o 0,1 pkt wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS sprawdził również jak prezentuje się współczynnik feminizacji w naszym kraju. Z raportu wynika, iż niemal połowa Polaków, a dokładniej 52 proc. stanowią kobiety. Oznacza to, że średnio na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Odsetek ten jest większy w miastach (111 kobiet do 100 mężczyzn), a mniejszy na wsiach (tutaj na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet).

Z danych Głównego rzędu Statystycznego wynika, że w pierwszej połowie roku zawarto o ponad 4 tys. więcej małżeństw w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r. Współczynnik małżeństw wzrósł o 0,2 pkt do poziomu 3,8 promila. GUS wskazuje, że rozwiodło się ponad 32 tysiące par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 0,8 tysięcy.

Żyjemy w wiadomych realiach, młodych ludzi interesuje godna płaca i pewna praca, na razie Polska im tego nie zapewnia.

źródło: wprost.pl

(Visited 48 times, 2 visits today)