Projekt ustawy o wypłacie świadczenia wychowawczego w iście ekspresowym tempie został uchwalony. I wszystko wskazuje na to, że od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku na dzieci. Ale nie wszyscy rodzice z takiego wsparcia od państwa będą mogli skorzystać – spośród 6,8 miliona dzieci, dodatki dostanie 3,7 miliona z nich. Zobacz, czy przypadkiem twojej rodziny wypłata 500 zł nie ominie.

Pierwsze dzieci bez dodatku
Rodzice na jedynaków i pierwsze dzieci nie dostaną od państwa pieniędzy. Chyba, że dochód na osobę w rodzinie przekracza 800 zł miesięcznie netto (lub 1200 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Ustawa zakłada, że dodatek wypłacany będzie na drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody.

500 zł tylko do 18. roku życia
500 zł będzie wypłacane dopóki dziecko nie ukończy 18 lat. Ale uwaga, pełnoletnie dziecko może pozbawić zasiłku także młodsze rodzeństwo. Jeśli w rodzinie jest dwójka dzieci i starsze skończy 18 lat, na młodsze dodatek będzie wypłacany tylko wtedy, kiedy rodzina nie przekracza progu dochodowego (800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko).

Państwo opiekuje się dzieckiem? Nie ma dodatku
Na dzieci znajdujące się w instytucjach, które zapewniają im całodzienne utrzymanie, np. w domach dziecka czy ośrodkach wychowawczych szkołach wojskowych 500 zł nie będzie przysługiwało.

Rodzic w nowym związku? Nie będzie 500 zł
Część rodzin tzw. patchworkowych nie dostanie pieniędzy. Jeśli np. kobieta z poprzedniego związku ma dziecko i wiąże się z mężczyzną, który nie ma dzieci, w takiej sytuacji traktowani są jak rodzice jedynaka. Czyli dostaną 500 zł tylko wtedy, kiedy ich dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

 

Zagraniczne zasiłki pozbawią 500 zł
Jeśli ojciec lub matka pracują zagranicą i pobierają tam zasiłek na dzieci, 500 zł nie będzie przysługiwać. Zgodnie z przepisami można korzystać z tylko jednego świadczenia. Jeśli nawet taka rodzina złoży wniosek o 500 zł, urzędnicy sprawdzą czy takiego dodatku nie pobierają zagranicą. Jest to proste do zweryfikowania, bo jeśli dana osoba pobiera zagraniczny zasiłek, informacja o tym automatycznie kierowana jest do marszałka województwa w Polsce.

Dziecko wyszło za mąż. Rodzic bez dodatku
Jeśli nawet niepełnoletnie dziecko weźmie ślub, wtedy jego rodzicom 500 zł nie będzie już przysługiwać.

niedziela-2

Samotne mamy bez 500 zł
Samotni rodzice z jednym dzieckiem, w kwestii wypłaty 500 zł nie będą mogli liczyć na wyjątkowe traktowanie. Tak samo, jak pełne rodziny będą musiały mieć niskie zarobki, by z dodatku skorzystać. Wystarczy, więc by samotna mama zarabiała więcej niż 1601 zł na rękę miesięcznie, by państwo pozbawiło ją dodatku.

Bez wniosku nie ma dodatku
Pieniądze nie będą wypłacane automatycznie. Każda rodzina, która będzie chciała dostać 500 zł będzie musiała złożyć wniosek w urzędzie gminy. Jeśli rodzina będzie starać się o pieniądze także na pierwsze czy jedyne dziecko, oprócz wniosku będzie musiała złożyć także oświadczenie o dochodach. Bez tego dodatek nie zostanie wypłacony.

Rodzice marnotrawią 500 zł? Urzędnicy nie wypłacą gotówki
Jeśli okaże się, że zamiast na dziecko, rodzice wydają pieniądze np. na alkohol, ośrodki pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego będą mogły wstrzymać wypłatę 500 zł. Zamiast gotówki urzędnicy mogą wtedy udzielić pomocy w formie rzeczowej lub opłacając dzieciom przedszkole czy obiady w szkole.

źródło: fakt.pl

(Visited 291 times, 1 visits today)