Niemal co piąty Polak w wieku produkcyjnym rozważa emigrację. Cel? Głównie Niemcy.

To zmiana pokoleniowa – oceniają badacze Work Service, twórcy raportu „Migracje zarobkowe Polaków”. Coraz mniej młodych osób boi się opuszczać rodzinne kręgi, by podjąć zawodowe wyzwanie za granicą. Według ich szacunków liczba Polaków, którzy chcą wyjechać na Zachód, wzrosła o 4 pkt procentowe w stosunku do jesieni ubiegłego roku. 7 proc., czyli 1,5 mln osób, podjęło już decyzję o wyjeździe, a 17 proc. spośród badanych chciałoby zostać za granicą na stałe. Co ciekawe, wcale nie odstrasza ich unijna decyzja o ograniczeniu zasiłków dla cudzoziemców. – czytamy w Newsweek-u

polak na emigracji

Kto chce wyjeżdżać?

Aż 19,1 proc. Polaków w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, a więc kluczowym naszego rynku pracy, chciałoby wyjechać z Polski za granicę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Co więcej, 7,1 proc. podjęło już taką decyzję i przygotowuje się.

Kim są? To przede wszystkim osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia. Mniej skłonni niż w poprzednich latach są z kolei starsi Polacy, którzy ułożyli sobie życie w ojczyźnie – w stosunku do 2014 roku odsetek osób w wieku 35-60 lat, które chciałyby wyjechać, spadł o 11 pkt proc.

Wśród chętnych do emigracji dominują Polacy z wykształceniem średnim (29 proc.) i podstawowym (32 proc.), a także o dochodach poniżej 2 tys. zł (24 proc.) oraz bezrobotni i uczący się (w sumie 53 proc.).
polak na emigracji 2

Dla porównania, na emigrację zdecydowałoby się tylko 20 proc. Polaków z wyższym wykształceniem i 10 proc. osób, które zarabiają powyżej 3 tys. zł na rękę. Autorzy badania zauważają, że w stosunku do poprzedniego raportu bezrobotni i osoby z najniższym wykształceniem coraz tęskniej patrzą na Zachód. W 2014 roku o wyjeździe myślało 39 proc. niepracujących.

Motywacja zależy też od miejsca zamieszkania. Najwięcej osób (38 proc.), które chcą wyjechać, pochodzi ze wsi ze wschodu Polski. O emigracji myślą również osoby z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. Najmniej skłonni do opuszczenia kraju są z kolei Polacy z dużych miast (9 proc.).
busy do niemiec

Moda na Niemcy

34 proc. ankietowanych wybrałoby Niemcy. W grę wchodzą ponadto: Wielka Brytania (18 proc.), Holandia (6 proc.), Hiszpania (5 proc.) i Norwegia (4 proc.). W sumie 3 proc. respondentów jako kraj docelowy wskazało USA lub Kanadę.

Dlaczego wyjeżdżają?

Głównym i niezmiennym od lat motywem wyjazdu za granicę są kwestie ekonomiczne. Wyższe zarobki jako powód wskazało 78,8 proc. osób, które planują emigrację w ciągu najbliższego roku. Inne motywacje to: wyższy standard życia (58,9 proc.), lepsze warunki socjalne (37,3 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (35,7 proc.).
Lczą się także możliwości podróżowania i zwiedzania (44 proc.), korzystniejszy system podatkowy (15.6 proc.), przyjazna administracja publiczna (11,7 proc.) czy bezpieczniejsze położenie kraju (11,4 proc.).

Znacząco wzrosła liczba osób, które przywiązują wagę do jakości życia i podróżowania. Spadł z kolei odsetek Polaków, którzy narzekają na brak perspektyw rozwoju nad Wisłą.

źródło: NEWSWEEK.pl