265.000 tyś złotych wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski  przeznaczy na integrowanie 700 żyjących tam Romów. Pieniądze zostaną przeznaczone na świetlice i, co ciekawe, stworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowo 18 tys. trafi na wyprawki dla dzieci. Łączna kwota to 283 tys. złotych.

Wojewoda  otrzymał 265 tys zł w ramach rządowego programu „Integracji Społeczności Romskiej w Polsce.” Dodatkowo przeznaczy 18 tys. zł na wyprawki dla dzieci uczących się w 10 olsztyńskich szkołach od Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji.

Środki  te pochodzą z budżetu państwa i według ustawy muszą zostać przeznaczone na dofinansowanie świetlic i stworzenie nowych miejsc pracy.

Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 r. na Warmii i Mazurach żyje około 700 osób narodowości romskiej. Wcześniej przynależność deklarowacygło 400 osób.

Podobne programy integrowania w Polsce jak do tej pory nie przynosiły skutków, np. w Puławach, władze przeznaczyły 2 000 000 złotych na „program aktywności lokalnej” społeczności romskiej. Program w swoim założeniu miał na celu pomóc wyjść z bezrobocia – w ciągu siedmiu lat żaden Rom nie podjął pracy, ani nie przestał korzystać z opieki socjalnej.

źródło: gazetaolszynska.pl

(Visited 48 times, 48 visits today)