Imigranci w Holandii jak podaje Krajowe Biuro Statystyczne,  7 na 10 Somalijczyków nie podejmuje żadnej pracy, a wyłącznie żyje z zasiłków. Polacy –  gastarbeiterzy, jako mniejszość narodowa najlepiej sobie radzi, pracują i płacą podatki.

Polacy mieszkający w Holandii rzadziej także pobierają świadczenia socjalne, niż rdzenni mieszkańcy kraju. Inaczej sytuacja przedstawia się z przybyszami z Afryki i Bliskiego Wschodu. 7 na 10 obywateli Somalii, którzy żyją w Holandii, nie pracuje i utrzymuje się wyłącznie z otrzymywanych zasiłków.

imiPodobnie jest w przypadku Syryjczyków (6 na 10 korzysta z pomocy państwa), a także Afgańczyków, Irańczyków oraz osób pochodzących z Erytrei.

„Większość z nich nie mówi w ogóle po holendersku, jest niewykwalifikowana i nie posiada żadnego wykształcenia” – wyjaśnia Biuro Statystyczne o imigrantach z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Około 400 tys. Holendrów pobiera świadczenia socjalne co stanowi 3% całego narodu. Dla porównania podobne świadczenia pobiera niespełna 1,6 tys. Polaków.

źródło: parezja.pl

(Visited 82 times, 5 visits today)