Co to znaczy, że wypadek trzeba zgłosić ? Czym jest obowiązek zgłoszenia wypadku ?

Przełożony jest zobowiązany do zgłaszania wypadków na miejscu wykonywanej pracy.
Musi on powiadomić pracodawcę u którego miał miejsce wypadek. Ten powiadamiania Inspekcję SZW. Gdy pracodawca niezwłocznie nie dokona zgłoszenia wypadku, może otrzymać karę w wysokości maksymalnie EUR 50.000. Później SWZ wszczyna kontrolę. Inspektor musi być w stanie dokonać oceny na miejscu. Należy pamiętać, żeby zabezpieczyć miejsce wypadku
Kiedy SWZ przeprowadza kontrolę ?

Inspekcja SZW bada praktycznie każdy wypadek . Inspekcja bada także wypadki niepodlegające zgłoszeniu, jeśli istnieje podejrzenie, że wypadek powstał na skutek naruszenia prawa.
Pracodawca jest informowany przez SWZ telefonicznie o wszczęciu kontroli.Na życzenie może prosić o pisemne uzasadnienie, w takim przypadku poszkodowany dostaje odpis takiego pisma.

Codzienne wyjazdy Busem do Holandii +48 533 123456, otobus.com.pl
Codzienne wyjazdy Busem do Holandii +48 533 123456, otobus.com.pl

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadek w pracy czy inaczej wypadek przy pracy to zdarzenie, które ma miejsce w związku z wykonywaną pracą lub jest następstwem czynności wykonywanych w pracy. Ma on miejsce w przedsiębiorstwie czy instytucji w której był wykonywana praca, bez względu na miejsce… czy to jest biuro, magazyn, budowa czy praca w gospodarstwie rolnym.

Bez względu na to gdzie pracujesz masz obowiązek zgłoszenia wypadku w pracy!!!

WAŻNE!!! Wypadek w drodze do pracy również jest uważany za wypadek przy pracy. Należy go zgłosićKiedy bezwzględnie występuje obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy:
– śmierć poszkodowanego
– trwałe kalectwo
– trwałe obrażenia wskutek poniesionego wypadku np. ślepota (WAŻNE Obrażenia psychiczne powstałe wskutek wypadku to również trwałe obrażenia)
– przyjęcie do szpitala po wypadku przy pracy

Jaki ma cel zgłoszenie wypadku i po co jest kontrola ?

Kontroler z SWZ ustala przyczyn wypadku oraz sprawdza czy wypadek był następstwem naruszenia przepisów prawa. Wynikiem kontroli w niektórych przypadkach jest przymuszenie pracodawcy do zmiany przepisów bezpieczeństwa lub wprowadzenie procedur czy niezbędnych rzeczy do poprawienia jakości bezpieczeństwa.

W przypadku stwierdzenia naruszenia licznych przepisów, sporządza się raport i nakłada karę na pracodawcę.
Kiedy wypadek był ze skutkiem śmiertelnym oprócz inspekcji kontrolę przeprowadza prokuratura, w celu sprawdzenia czy nie popełniono przestępstwa przy wypadku.

Co zrobić kiedy odniosę szkodę w wypadku ?

Jeżeli jesteś poszkodowany/na w wypadku lub jeżeli odnosłeś/słaś lub szkodę materialną w wyniku wypadku możęsz domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od winnego wypadku.
Ofiara lub rodzina ofiary wypadku może dochodzić zadośćuczynienia w procesie cywilnym. W takim przypadku samodzielnie musi wystąpić na drogę prawną. Posiłkując się raportem SWZ należy się zwrócić o pomoc prawną i zgłosić sprawę do sądu.
Więcej informacji na www.inspectieszw.nl