Holandia: Polacy pracujący w rolnictwie są narażeni na niebezpieczeństwo

Zbyt długie godziny pracy, brak podstawowych zasad bezpieczeństwa, niskie wynagrodzenia to tylko nieliczne przykłady rażących naruszeń jakie w swoim raporcie zamieściła Holenderska Inspekcja Pracy po przeprowadzonej kontroli w gospodarstwach rolnych w Holandii. Na większości pracują obcokrajowcy (prawie 70 %). Głównie Polacy.
Inspeckja przeprowadziła kontrole w ponad 500 zakładach pracy z sektora rolniczego. W ponad 50 % zakładów nie były przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W Ponad 25 % zakładów pracownicy (obcokrajowcy) nie otrzymywali nawet minimalnego wynagrodzenia i pracowali ponad normowany czas pracy.

Komentarz Inspektorów był następujący:

„Praca w sektorze rolniczym nadal jest niebezpieczna i często nieuczciwa”

Inspekcja kontrolowała głównie szklarnie na terenie Holandii zajmujące się uprawą kwiatów i warzyw a także inne gospodarstwa rolne. Kontrolerzy zauważyli, że duża konkurencja na rynku międzynarodowym przekłada się na redukcję kosztów w zakładach a co za tym idzie na pogorszenie bezpieczeństwa i warunków płacowych.
Busy do Holandii. Codzienne przejazdy bez limitu Bagażu

Obniżanie kosztów sprawia, że Holendrzy chętnie zatrudniają obcokrajowców, głównie Polaków których jest zdecydowanie najwięcej zatrudnionych w przemyśle rolnym na terenie Holandii.

Głównym zaniedbaniem Holenderskich pracodawców jest „naciąganie” czasu pracy. Wielu pracodawców nie prowadzi w ogóle ewidencji czasu pracy, ale z śledztwa przeprowadzonego przez Inspekcję wynika, że 10 godzinny dzień pracy jest normą, co jest oczywiście niedopuszczalne.

Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę inspekcja jest sprawa wynagrodzenia pracowników. W ponad 30 % skontrolowanych zakładach pracownicy nie otrzymywali nawet minimalnego wynagrodzenia godzinowego, które przewiduje prawo.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Holandii Sprawdzisz tutaj.
Praca ciężka i niebezpieczna

Praca w tym sektorze gospodarki (rolnictwo) wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. W stosunku do innych gałęzi trafia się tu najwięcej wypadków z udziałem Polaków.
Najczęstsze przypadki wypadków w pracy w Holandii to te związane z upadkiem z wysokości np. ze zwyżek a także wypadki spowodowane przez maszyny rolnicze i maszyny do obróbki plonów. Niestety w w prawie 70 % przypadków wynika to z nieprzeszkolenia pracownika z obsługi maszyn. W rolnictwie holenderskim próżno szukać szkoleniwców BHP na terenie gospodarstwa.

Pamiętajcie jednak, że wypadek w pracy zawsze należy zgłaszać. Jak to zrobić dowiesz się tu.

Niestety efekty kontroli są niezadawalające tylko w jednym na dziesięć przypadków nałożono kary finansowe lub wstrzymano pracę w zakładzie. W pozostałych przypadkach kontrolerzy tylko upominali właścicieli gospodarstw.

Pamiętaj!! Nieprawidłowości w zakładzie pracy należy zgłasza do holenderskiej Inspekcji Pracy. Więcej informacji tutaj

źródło: nspectieszw.nl