Handel ludźmi to poważne przestępstwo. Przestępcy zarabiają dużo pieniędzy na handlu ludźmi.

Nazywamy to wyzyskiem. Jesteś wyzyskiwany(a), jeśli na przykład zmusza się Ciebie do seksu z innymi albo jeśli jesteś zmuszany(a) do żebrania lub wykonywania innej pracy. Będąc wykorzystywanym, robisz coś, na czym ktoś inny zarabia pieniądze, podczas gdy ty zarabiasz niewiele lub nic.

Pod pojęciem wyzysku rozumie się:

Pozwalanie innym ludziom, dobrowolnie lub niedobrowolnie pracować i czerpanie z tego korzyści, zabierając ich dochody i pozwalanie im pracować w nieludzkich warunkach. Może to występować w połączeniu z przymusem, przemocą, szantażem i oszustwem.
Sygnały (przykłady), które mogą wskazywać na wyzysk:
Podróż i wymagane dokumenty nie były załatwiane samodzielnie, brak możliwości posługiwania się własnym paszportem albo innym własnym dokumentem podróży, strach przed deportacją, nielegalny pobyt w Holandii, konieczność płacenia nadmiernie dużej kwoty potrącanej z dochodów, stosunkowo wysokie zadłużenie, które musi zostać spłacone, ograniczona swoboda poruszania się, konieczność wykonywania pracy na polecenie osoby trzeciej, szantaż albo wymuszenie czy też grożenie rodzinie.
Pomocy oraz dokładne informacje dla ofiar handlu ludźmi (i nie tylko), znajdują się TUTAJ

 

źródło: icodalej.info

(Visited 70 times, 1 visits today)