Jeszcze w tym tygodniu mają zostać zatwierdzone przepisy rozszerzające ruch bezwizowy do Europy dla 127 milionów ludzi z Turcji, Ukrainy, Gruzji i Kosowa.
Zgodnie z propozycjami, które mają zostać potwierdzone przez Komisję Europejską, obywatele z w/w krajów będą mogli swobodnie przemieszczać się w obrębie strefy Schengen przez okres do trzech miesięcy.
Europejskie drzwi otwarte szeroko dla 170 milionów "gości"

Oczywiście nie można przewidzieć, jak wielu zdecyduje się nielegalnie przedłużyć swój pobyt i faktycznie zostać na stałe.
Do tego można będzie zapewne doliczyć ok. 400.000 Kurdów z południowo-wschodniej Turcji wysiedlonych przez rząd. Ich ewentualny napływ może spowodować gwałtowny wzrost liczby wniosków o azyl. A to z kolei oznacza wzrost wydatków z budżetów na ich utrzymanie.
Turcja, która liczy sobie 75 milionów mieszkańców, została włączona do umowy w ramach transakcji wymiennej w zamian za zgodę na przyjęcie deportowanych migrantów, którzy w ostatnich miesiącach zalali Europę.CODZIENNE PRZEJAZDY BEZ LIMITU BAGAŻU

Gorącym adwokatem i pośrednikiem Turcji były Niemcy. Dotychczas, by otrzymać wizę, obywatele tego państwa musieli przedstawiać wyciągi z konta, zaświadczenia o zarobkach, informacje z urzędu skarbowego, umowę wynajmu mieszkania, wyciągi z księgi wieczystej, ubezpieczenie zdrowotne i bilet powrotny.
Turcja jednakże nie może się na razie w pełni zakwalifikować do programu zniesienia wiz z uwagi konieczność wprowadzenia w życie ponad 70 aktów prawnych wymaganych przez UE. W większości odnoszą się one do praw człowieka i wolności mediów.
źródło: dziennik narodowy