Jak informuje portal know-howhistoria.pl istnieje 10 faktów dotyczących naszego hymnu,które mogą zaskoczyć niejednego czytelnika. 

1. Kontrowersyjny epizod w życiu Józefa Wybickiego

Józef Wybicki, autor „Mazurka Dąbrowskiego” miał bardzo bujny życiorys. Angażował się w działalność Konfederacji barskiej skierowanej przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu oraz Rosji. Odgrywał tam bardzo ważną rolę, ponieważ pełnił funkcję reprezentanta konfederatów przy ambasadzie francuskiej w Wiedniu. W końcu jednak między nim a królem zaszła zgoda. Wybicki zaczął zajmować się czynnie reformami państwa polskiego. Stał się stałym bywalcem słynnych już  „obiadów czwartkowych” na dworze królewskim. Józef Wybicki pomagał przy opracowaniu i uchwaleniu Konstytucji 3 maja, następnie po wybuchu wojny z Rosją w obronie Konstytucji zmienił front polityczny i na krótko przystąpił do „Targowicy”.  Choć działanie jest w popieranej przez Rosję Targowicy było chwilowe, jednak pozostawiło pewne piętno i serię niewyjaśnionych działań, które odbijały się na jego późniejszym życiu.

busy holandia polska

2. Nasz hymn był drugim na świecie

Powszechnie wiadomo, że nasza Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była druga na świecie, zaraz po konstytucji amerykańskiej. Nie mówi się jednak za często o tym, że to samo podium zajmuje nasz hymn.„Pieśń legionów Polskich we Włoszech” powstała w 1797 roku co sprawia, że to druga rewolucyjna pieść na świecie. Pierwszą była francuska Marsylianka.

3. Reggio Emilia, Włochy. 

„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” powstała we Włoszech w miejscowości Reggio Emilia. Wówczas w roku 1797 przebywał tam Józef Wybicki. Ciekawostką jest, że dokładnie w tym samym roku we Włoszech powstała flaga narodowa tego państwa i właśnie w miejscowości Reggio nastąpiło jej poświęcenie. Przyjęto wtedy flagę Włoch, jako sztandar Republiki Cispadańskiej.

4. Hymn Polski a historia

Józef Wybicki przypuszczał, a raczej miał wielką nadzieję, że generał Henryk Dąbrowski wyzwoli Polskę od wschodu do południa przeprawiając się od Włoch przez Austrię przekraczając kolejno Wisłę oraz Wartę: „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. Historia jednak pokazuje, że stało się inaczej. Trasa jaką przebyli wiodła z zachodu, z terenów pruskich.  Wybicki i Dąbrowski przekroczyli najpierw wtedy Odrę, a następnie Wartę i Wisłę.

5. Polski hymn stał się wzorem i inspiracją

Idąc śladem Polski, inne państwa tworzyły swoje własne pieśni o wolności. Były to pieśni: słowacka, chorwacka, serbsko-łużycka, ukraińska, węgierska. Faktycznie, część z nich później przeistoczyła się w hymny narodowe tych państw.

6. Melodia „Mazurka Dąbrowskiego” była „podkładem” do innych pieśni. 

Popularność „Mazurka Dąbrowskiego” sięgała w głąb Europy Środkowo-Wschodniej. Mówimy tu nie tylko o powstających na wzór naszego hymnu pieśni, ale i śpiewanie innych z melodią Mazurka. Przykładem była pieśń Słowaka, Samuela Tomasika pt. „Hej Slovane” uznawana za hymn wszechsłowiański śpiewany w 1848 roku na Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze.

7. „Mazurek Dąbrowskiego” wykorzystywany w niemieckiej twórczości.

Po upadku powstania listopadowego wielu niemieckich poetów wykorzystywało fragmenty z utworu Wybickiego i cytowało go w swoich dziełach. „Noch ist Polen nicht verloren …” („Jeszcze Polska nie zginęła …”).

8. „Mazurek Dąbrowskiego” w powstaniu listopadowym.

„Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” śpiewano już w czasach powstania listopadowego między innymi w bitwie pod Stoczkiem oraz w czasie walk o Olszynkę Grochowską. Nawet po upadku powstania pieśń nadal była śpiewana. wtedy Pieśn Legionów miała za zadanie podnieść morale, pocieszyć i przekonać , że to nie koniec, że polska kiedyś w końcu odzyska swoją niepodległość. 5 października 1831 roku. „Jeszcze Polska nie zginęła” zostało zagrane przez trębaczy wojska polskiego pod wodzą generała Macieja Rybińskiego, kiedy podległe mu oddziały składały broń przed wojskami pruskimi w Górznie, niedaleko Brodnicy.

 9. „Mazurek Dąbrowskiego” grany na konferencji założycielskiej ONZ

„Mazurek Dąbrowskiego” był odegrany podczas powołania ONZ, 25 kwietnia 1945 roku. Co ciekawe, na spotkaniu założycielskim nie było przedstawicieli z Polski. Nie przybyli na ten międzynarodowy szczyt ani przedstawiciele rządu warszawskiego (komunistyczny), ani rządu na uchodźstwie (londyński). Jak to się stało, że zagrano Mazurek Dąbrowskiego? Artur Rubinstein z Łodzi, kompozytor polskiego pochodzenia spontanicznie zasiadł do fortepianu i odegrał właśnie tą pieśń.

10. Tajemnicze losy manuskryptu …

Obecnie nie wiemy gdzie znajduje rękopis Wybickiego. Od II Wojny Światowej ślad po nim zaginął. Wcześniej był w posiadaniu rodziny Wybickich. W 1942 roku ostatni potomek autora, dr medycyny Johann von Rożnowsky, w schronie podziemnym w Berlinie podczas bombardowania, pokazywał manuskrypt Stanisławowi Hadynie. 7 czerwca 1944 Rożnowsky wraz ze swoją żoną popełnili samobójstwo. Od tamtej pory nikt nie widział rękopisu. Władze polskie usiłowały odnaleźć dokument – na próżno. Apel w tej sprawie wystosował legendarny kurier AK Jan Nowak-Jeziorański podczas audycji „Radia Wolna Europa” w 1970 roku. Powtórzono ten apel 20 lat później, 29 kwietnia 1990 roku. I właśnie po 1990 roku owy apel spotkał się z reakcją. Córka Rożnowskich odezwała się i poinformowała, że przed śmiercią jej ojciec zdeponował rękopis w banku Rzeszy. Można więc przypuszczać, że nasza pamiątka narodowa trafiła w ręce Armii Czerwonej.

źródło: know-howhistoria.pl, wrealu.pl

(Visited 40 times, 1 visits today)